P-50-e1414678955399
 

Okna pasywne:

W budynkach pasywnych dążymy do wyeliminowania strat ciepła zarówno przez ściany jak i okna.

Okna pasywne powinny spełniać wymogi budownictwa pasywnego – okno powinno mieć współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna poniżej 0,8 W/m2K. Mogą to być na przykład okna z pakietem trzyszybowym w konstrukcji drewnianej, drewniano-aluminiowej lub aluminiowej. W odróżnieniu od standardowej głębokości ram okiennych (ok. 68mm), okna pasywne maja od 88 – 120 mm głębokości. Okna powinny być zamontowane w taki sposób, aby połączenia montażowe były szczelne, udział mostków liniowych w stratach ciepła praktycznie wyeliminowany, a całość stabilna.

Chociaż pasywny dom na etapie planowania i budowy jest droższy niż standardowy, właściciele oszczędzają od pierwszego dnia jego użytkowania.

Aktualnie obowiązujące warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, dopuszczają większe wartości współczynników przenikania ciepła niż przyjmuje się dla domów pasywnych, jednak w najbliższych latach wymagania te będą rosły. Dla przykładu wartości współczynnika ciepła U – W/(m2K) nie będą mogły być odpowiednio większe niż wartości określone poniżej:
 
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UmaxW/(m2K)
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne Od dnia 01.01.2014 r. Od dnia 01.01.2017 r. Od dnia 01.01.2021 r.
Przy temperaturze pomieszczenia ogrzewanego ≥ 16o C 1,3 1,1 0,9
Przy temperaturze pomieszczenia ogrzewanego < 16o C 1,8 1,6 1,4

 

Źródło: Dz.U. z 2013 r.- Załącznik do rozporządzę. Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926)